Vi mår bra av vatten, fruset eller ej!

Sedan 1994 erbjuder vi attraktiva upplevelser för företag och privatpersoner i Stockholms skärgård, Stockholm samt Svealands alla sjöar och vattendrag.
Till sjöss och på land.

Bli Ö och sjöfarare även du! Välkommen!

Bengt Kull & Co
Ö och sjöfarare

start 30.000 öar