Customers

 

Vodafone

Assa Abloy

Delphi

Tetra Pak

Hello Sweden

I Will Never Complain

ABN Amro Bank

Fjäll & Äventyr

Bodén & Co

IKEA

Kellogs

Henkell

BBC

PEAB

Stockholm Convention Bureau

Riksåklagaren

Samtrafiken

Nokia

Carnegie

WM-data

Stockholm Records

 

Bewator

Nordea

SEB London

Länsförsäkringar

Pfizer

Ericsson

Merril Lynch

Absolut Vodka

Pharmacia & Upjohn

SEAT

Aventis

Gernandt & Danielsson

Skanska

Rottneros

Sun Microsystem

GA Lindberg

Vattenfall

Öhrlings Price Waterhouse

Preem

NewSec

Odlander & Fredriksson