Skärgården

Välkommen till vår värld!

En levande värld. Men samtidigt orörd. En värld som knappast låter sig beskrivas i ord och bild, trots alla poeters, målares och trubarurers fina försök. Stockholms skärgård måste upplevas på plats. De egna sinnena och intrycken kan aldrig ersättas av vare sig bilder, musik eller ord. ”En av världens mest bevarade hemligheter” som den lyriska engelska journalisten beskrev det efter att ha upptäckt vår värld.

Skärdården ger dig en upplevelse långt utöver det vanliga. Det ständigt växlande scenarierna; från öppna fjärdar till lummiga kanaler; röda små stugor som skymtar en stund på öarna i sundet för att sen döljas bakom skogsdungar; ett par skrakar som springer på vattnet; en typisk skärgårdsbåt som dyker upp bakom en udde; sundet står öppet några ögonblick och låter oss skymta fjärden i fjärran full med segel; sammetslena klippor som slipats av inlandsisen: sanka strandängar där kossor går och betar. Har vi tur ser vi älgar, kanske sälar och havsörnar som följer vår färd. En värld av tallbevuxna berguddar, småskär med albuskar och rönn.

Skärgården är glädje och skratt, spänning, mat, musik och dans. Skärgården ger lugn och ro. Skärgården är karg och stormig

Vill du veta mer, ring så berättar vi!